Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
SKLEPU INTERNETOWEGO AJAWE.PL


1. Postanowienia ogólne.

1.1. 
Administratorem danych osobowych jest firma AJAWe Andrzej Weidemann, ul.Strumykowa 2, 86-050 Solec Kujawski NIP 9671052974, Regon 340466991

1.2. Definicje pojęć użytych w niniejszym dokumencie:
  • Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ajawe.pl
  • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą
  • Sprzedawca, Administrator  - AJAWE ANDRZEJ WEIDEMANN, ul. Strumykowa 2, 86-050 Solec Kujawski, NIP 9671052974, Regon 340466991
  • Newsletter – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierająca informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie
1.3. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub usługi newslettera. Jeżeli podczas rejestracji Klient nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie będziemy mogli przyjąć zamówienia. Nie będziemy mogli również zrealizować usługi newslettera.

1.4. Klient, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych może w każdej chwili tą zgodę wycofać. Skorzystanie z tego prawa nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

1.5. Klient ma prawo w każdej chwili do wglądu, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku zarejestrowanych Klientów sklepu zmian można dokonać samodzielnie poprzez edycję w Panelu klienta. W przypadku Klientów niezarejestrowanych lub w przypadku chęci całkowitego usunięcia konta prosimy o kontakt z nami. Usunięcie danych niezbędnych do realizacji świadczonych przez nas usług będzie równoznaczne z usunięciem konta z naszego sklepu.

1.6. Pytania dotyczące ochrony danych osobowych w naszej firmie, prosimy kierować na adres mailowy ajawe@ajawe.pl 
W sprawach ochrony danych osobowych organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Przysługuje Państwu prawo kierowania pytań, wątpliwości a także skarg związanych z niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.


2. Jakie dane osobowe są nam potrzebne i jaki jest cel ich przetwarzania.

2.1. Aby skorzystać z naszych usług wymagamy podania: adresu mailowego, imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania/siedziby, adresu dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby). W przypadku, gdy zakup dokonywany jest przez firmę dodatkowo wymagamy podania nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.2. Dane osobowe, które zbieramy są niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży a tym samym realizacji zamówienia. Pozwalają nam także na kontakt z Klientem w celach związanych ze świadczeniem usług np. przesyłaniem Newslettera. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania tych danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

2.3. Dane Klienta będziemy przechowywać tak długo jak będzie to potrzebne do wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Dane przechowujemy w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji a także dla ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia.


3. Udostępnienie danych.

3.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

3.2. Dane osobowe Klienta udostępniamy wyłącznie podmiotom, które współuczestniczą w realizacji umowy zawartej między Klientem a Sprzedawcą. Udostępniamy tylko te dane, które są im niezbędne do wykonania zleconego etapu realizacji umowy.
Zewnętrzne podmioty, którym przekazujemy dane:
  • firmy kurierskie 
  • firmy obsługujące płatności. 


4. Postanowienia końcowe.

4.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego sklepu internetowego.

4.2. Sklep wykorzystuje pliki "cookies". Szczegóły działania plików "cookies" w naszym sklepie opisane są w zakładce "Informacje o cookie".

4.3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

4.4. Stosowane w sklepie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • certyfikat SSL.
  • dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl